21 xuño, 2013

Remate das clases do curso 2012-2013

Hoxe, día 21 de xuño rematan as clases do presente curso.

Lembrade que a semana que ven estaremos no local da ANPA os días 25, 26 e 27 de 16:30 a 17:30, para:
 • Renovar a cota de socio ou daros de alta.
 • Solicitude dos servizos de madrugadores e comedor.
 • Deixar os libros de texto que querades donar ao banco de libros e facer a solicitude dos libros que queredes para o curso que ven.
 • Deixar prendas do uniforme, chandals e mandilóns no banco de uniformes.
Lembrade tamén que a solicitude para a axuda para os libros de texto remata o 3 de xullo (só para primaria).

Esperamos poder repartir as doazón dos libros de texto do banco os días 3 e 4 de xullo de 11:00 a 13:00

Voltaremos a estar no local os días 5 e 6 de setembro de 11:00 a 13:00.
Tamén temos a previsión de estar os días 9 e 10 de setembro de 16:30 a 18:30.
Lembrade que as clases comezan o mércores 11 de setembro, e ese día xa haberá servizo de madrugadores e comedor.

Feliz verán!

17 xuño, 2013

Matrícula Curso 2013-2014

Matriculación do 20 ao 1 de xullo de 2013

Horario: 9:05 A 10:30h e 13:00 a 14:00h  DOCUMENTOS A PRESENTAR:
DOCUMENTACIÓN:
 • 6 fotos
 • Informe médico do pediatra
 • Fotocopia da tarxeta da Seguridade Social
 • Certificado de matrícula do centro de procedencia (no caso de vir doutro colexio)
 • Padrón municipal (no caso de non telo entregado no período de admisión ou escolarización)
 • Fotocopia do libro de familia (no caso de non telo entregado no período de admisión ou escolarización)

Alumnado de novo ingreso de 4º E.I.: Periodo de Adaptación

Curso 2013-2014: Periodo de Adaptación

DÍA REUNIÓN PAIS/NAIS: 6 de setembro de 2013 as 12:00h da mañá
Horario mes setembro: Período de adaptación do 11 ao 24 de setembro (DOG do 06/06/2013)

O primeiro día (mércores día 11) pais/nais ou titores legais virán cos nenos/nenas á aula no seguinte horario:
-10:00 a 11:30 (metade da clase)
-12:00 a 13:30 (metade da clase)

Sete días seguintes (xoves 12, venres 13, luns 16, martes 17, mércores 18, xoves 19 e venres 20):
-10:00 a 11:30 (metade da clase)
-12:00 a 13:30 (metade da clase)

O luns 23 e o martes 24 de setembro, rematamos o período de adaptación coa asistencia conxunta dos dous grupos cun horario reducido de 10:00 a 13:30h.

Revista "As Nosas Letras"

REVISTA "AS NOSAS LETRAS" CURSO 2012-2013

Xa se atopa publicada na web do colexio o novo número da revista "As Nosas Letras"

Festa Fin de Curso

14 xuño, 2013

III Torneo de Futbito “Torneo de la Amistad” ANPA XANELA – CEIP MARÍA PITALembrade que hoxe, venres 14 de xuño, de 16:00 a 20:00 horas, terá lugar nas instalacións do colexio, o tradicional Torneo de futbito "Torneo de la Amistad", no que intentaremos unha vez máis ensalzar os valores que para nós son importantes neste deporte, tales como a cooperación, amizade e compañerismo.
Con este Torneo, danse por rematadas as actividades extraescolares deste curso 2012-2013.
Ata o curso que ven! Feliz verán!

12 xuño, 2013

Exhibicións xoves 13 de xuño

Lembrade que este xoves haberá as seguintes exhibicións:
       
  Baile moderno:
  Hora: 16:00 horas, aprox.
  Lugar: Pista de fútbol e se chove, Pista cuberta.

  Patinaxe:
  Hora: 16:30 horas aprox. As nenas e e nenos poden estar dende as 16:00 horas.
  Lugar: Pista de fútbol e se chove, Pista cuberta.

  Exhibicións mércores 12 de xuño 2013

  Lembrade que hoxe haberá as seguintes exhibicións:

       
  Ø  Piano e Musicalidade:
  ü  Hora: 16:00 horas, aprox.
  ü  Lugar: Salón de Actos   Ø  Ximnasia rítmica e Ritmo:
   ü  Hora: 17:00 horas, as nenas deben estar as 16:00 horas no Ximnasio, aprox.
   ü  Lugar: No patio que hai entre o Ximnasio e o local da ANPA

  11 xuño, 2013

  Actualizamos a páxina de campamentos para este verán 2013


  Resumen de Campamentos (máis información Campamentos de verán 2013):

   

  • No colexio, Campamento de fin de curso, do 25 ao 28 de xuño. Inscrición no local da ANPA ata o luns 17 de xuño.

  • Científico, MUNCYT 2013

  • IMOS Ó CAMPA CON PAPONATA! No CEIP Ramón de la Sagra. Xullo 2013. Organiza Jardanay.
  • TRIONES BRIGANTIUM. Actividades de verano 2013

  • Campamentos urbanos 2013. Centros cívicos.

  • Gas Natural Fenosa Museo Arte Contemporáneo

  • Campamentos de verano de Basquet Coruña

   

  06 xuño, 2013

  Publicación no DOG do Calendario Escolar para o curso 2013/2014

  Hoxe publícase no DOG a aprobación do calendario escolar para o curso escolar 2013/2014.

  Para Ed. Primaria e 2º ciclo de Ed. Infantil as clases darán comezo o mércores 11 de setembro de 2013 e finalizarán o venres 20 de xuño de 2014, ambos os dous inclusives.

  O período de adaptación do alumnado de educación infantil que se incorpora por primeira vez ao centro, terá a mínima duración posible que permita acadar os seus obxectivos, e non se poderá prolongar máis de 10 días lectivos dende a data de inicio das clases.


   
  Para a ESO, Bacharelato e Formación Profesional as clases darán comezo o luns 16 de setembro de 2013 e finalizarán o venres 20 de xuño de 2014. 

  03 xuño, 2013

  Axudas para a adquisición de libros de texto, materiais curriculares e material didáctico e complementario

  O obxecto desta orde é convocar axudas para a adquisición de libros de texto, materiais curriculares e material didáctico e complementario destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, en educación secundaria obrigatoria ou en educación especial, en centros sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia, no curso escolar 2013/2014.

  Enlaces a orde do DOG publicada o venres 31 de maio de 2013:

  Enlace á solicitude: Código do centro: 15005518

  Solicitude (para solicitar a axuda só hai que cubrir e imprimir as dúas primeiras follas)
   Resumo:

  Requisitos:
  • Ser pai/nai/titor ou titora legal do alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial, nun centro sostido con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia durante o curso escolar 2013/2014, e non repetir curso neste ano académico. Non obstante, o alumnado que repita 1º ou 2º de educación primaria poderá solicitar a axuda, xa que neste ciclo se emprega material que non pode ser reutilizado.
  • Para o alumnado de educación primaria e educación secundaria obrigatoria, ter unha renda per cápita familiar igual ou inferior a 9.000 euros.
  Prazo de presentación de instancias:
  • Para o alumnado de educación primaria e educación especial: do 3 de xuño ao 3 de xullo de 2013, ambos inclusive.
  Lugar de presentación de solicitudes:
  • As solicitudes, entregaranse nos centros docentes en que estea matriculado o alumnado.
  Contía das axudas:

  A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria aboará as axudas ás persoas solicitantes que reúnan os requisitos previstos nesta orde, nos seguintes importes por alumno ou alumna e curso, segundo a renda per cápita familiar no ano 2011:

  Educación primaria:
  • Familias monoparentais:
  ▪ Renda per cápita familiar ata 6.000,00 euros: 170 euros.
  ▪ Renda per cápita familiar desde 6.000,01 ata 9.000,00 euros: 90 euros.
  • Resto das familias:
  ▪ Renda per cápita familiar ata 5.400,00 euros: 170 euros.
  ▪ Renda per cápita familiar desde 5.400,01 ata 9.000,00 euros: 90 euros.

  Renda per cápita familiar:
  • Enténdese por renda per cápita a renda familiar dividida entre o número de membros da unidade computables.
  • Nesta convocatoria, para os efectos de determinar a renda per cápita familiar, terase en conta a situación persoal e familiar en 31 de decembro de 2011 e o exercicio fiscal 2011.
  • A renda familiar obterase por agregación das rendas de cada un dos membros computables que obteñan ingresos de calquera natureza, de conformidade coa normativa reguladora do imposto sobre a renda das persoas físicas. Os membros da unidade familiar que presentasen declaración do imposto sobre a renda de 2011, para os efectos do cálculo da renda familiar sumarán os recadros 455 (base impoñible xeral) e a 465 (base impoñible do aforro) da declaración.

  02 xuño, 2013

  Actividades en xuño


  En xuño non haberá as seguintes actividades:
  • Judo
  • Manualidades
  • Informática

  O resto de actividades, rematarán o venres 14 de xuño.