Actividades en xuño


En xuño non haberá as seguintes actividades:
  • Judo
  • Manualidades
  • Informática

O resto de actividades, rematarán o venres 14 de xuño.