ALTA DE SOCIO DE LA ANPA

COMO DAR DE ALTA NA ANPA? 

 A alta ou renovación do socio na ANPA realizarase a través da nosa páxina web cubrindo o  seguinte FORMULARIO.

Se o formulario está correctamente rexistrado, recibirase unha copia da solicitude na dirección de correo electrónico indicada no mesmo.  Tamen se recibirán por correo as instrucción para realizar o pago da cuota correspondente da ANPA por transferencia bancaria. 

Debido á situacións sanitaria na que nos atopamos, a alta realizarase exclusivamente por medios telemáticos.


Ningún comentario:

Publicar un comentario