Matrícula Curso 2013-2014

Matriculación do 20 ao 1 de xullo de 2013

Horario: 9:05 A 10:30h e 13:00 a 14:00h  DOCUMENTOS A PRESENTAR:
DOCUMENTACIÓN:
  • 6 fotos
  • Informe médico do pediatra
  • Fotocopia da tarxeta da Seguridade Social
  • Certificado de matrícula do centro de procedencia (no caso de vir doutro colexio)
  • Padrón municipal (no caso de non telo entregado no período de admisión ou escolarización)
  • Fotocopia do libro de familia (no caso de non telo entregado no período de admisión ou escolarización)