Alumnado de novo ingreso de 4º E.I.: Periodo de Adaptación

Curso 2013-2014: Periodo de Adaptación

DÍA REUNIÓN PAIS/NAIS: 6 de setembro de 2013 as 12:00h da mañá
Horario mes setembro: Período de adaptación do 11 ao 24 de setembro (DOG do 06/06/2013)

O primeiro día (mércores día 11) pais/nais ou titores legais virán cos nenos/nenas á aula no seguinte horario:
-10:00 a 11:30 (metade da clase)
-12:00 a 13:30 (metade da clase)

Sete días seguintes (xoves 12, venres 13, luns 16, martes 17, mércores 18, xoves 19 e venres 20):
-10:00 a 11:30 (metade da clase)
-12:00 a 13:30 (metade da clase)

O luns 23 e o martes 24 de setembro, rematamos o período de adaptación coa asistencia conxunta dos dous grupos cun horario reducido de 10:00 a 13:30h.