21 setembro, 2023

ELECCIÓNS XUNTA DIRECTIVA ANPA XANELA
 * PROCESO ELECTORAL XUNTA DIRECTIVA ANPA XANELA


Tal como xa se comunicou na Asamblea de Socios do día 20 de setembro, comeza un proceso electoral para a elección da nova Xunta Directiva da ANPA Xanela.

O procedemento a seguir será o seguinte:

22 de Setembro- 16 de Outubro (ata as 23 horas)

Presentación de candidaturas segundo modelo que se pode descargar AQUÍ
Debe ser enviado cuberto por correo electrónico á dirección comunicacion.anpaxanela@gmail.com.

18 de Outubro 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS (16.00h)

- Aprobación número máximo de vocais da Xunta Directiva.
- Aprobación procedemento electoral.
- Elección de “voluntarios” para a mesa electoral e constitución.
 - Votacións á Xunta Directiva
 - Reconto inmediato. Resultados.

Moitas grazas. Esperamos as vosas candidaturas! ;)

Directiva ANPA Xanela


* DESCARGA DOCUMENTACIÓN


FORMULARIO PRESENTACIÓN CANDIDATURA (lembra enviala por correo electrónico)

12 setembro, 2023

CONVOCATORIA ASEMBLEA SOCIOS/AS ANPA XANELA

 

Convócase aos socios/as da ANPA Xanela á Asemblea Ordinaria que terá lugar o mércores 20 de Setembro de 2023 no Salón de Actos do CEIP María Pita ás 16:00 horas en primeira convocatoria e 16:15 horas en segunda, coa seguinte orde do día:

• Aprobación de contas.
• Dispoñibilidade do local da Anpa (días e horarios de apertura).
• Servizo de comedor.
• Actividades extraescolares.
• Servizo de biblioteca.
• Eleccións Xunta Directiva.
• Rogos e preguntas.

Un saúdo,
__________________________________________________________
Se convoca a los socios de la ANPA Xanela a la Asamblea Ordinaria que tendrá lugar el miércoles 20 de Septiembre de 2023 en el Salón de Actos del CEIP María Pita a las 16:00 horas en primera convocatoria y 16:15 horas en segunda, con el siguiente orden del día:
• Aprobación de cuentas.
• Disponibilidad del local de la Anpa (días y horarios de apertura).
• Servicio de comedor.
• Actividades extraescolares.
• Servicio de biblioteca.
• Elecciones Junta Directiva.
• Ruegos y preguntas.
Un saludo,

Anpa Xanela

CAMPAÑA NATACIÓN ESCOLAR 23-24

 CAMPAÑA NATACIÓN ESCOLAR 23-24
Descarga a folla de inscrición AQUÍ
AVISOS EXTRAESCOLARES