ELECCIÓNS XUNTA DIRECTIVA ANPA XANELA
 * PROCESO ELECTORAL XUNTA DIRECTIVA ANPA XANELA


Tal como xa se comunicou na Asamblea de Socios do día 20 de setembro, comeza un proceso electoral para a elección da nova Xunta Directiva da ANPA Xanela.

O procedemento a seguir será o seguinte:

22 de Setembro- 16 de Outubro (ata as 23 horas)

Presentación de candidaturas segundo modelo que se pode descargar AQUÍ
Debe ser enviado cuberto por correo electrónico á dirección comunicacion.anpaxanela@gmail.com.

18 de Outubro 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS (16.00h)

- Aprobación número máximo de vocais da Xunta Directiva.
- Aprobación procedemento electoral.
- Elección de “voluntarios” para a mesa electoral e constitución.
 - Votacións á Xunta Directiva
 - Reconto inmediato. Resultados.

Moitas grazas. Esperamos as vosas candidaturas! ;)

Directiva ANPA Xanela


* DESCARGA DOCUMENTACIÓN


FORMULARIO PRESENTACIÓN CANDIDATURA (lembra enviala por correo electrónico)