CONVOCATORIA BOLSAS COMEDOR CURSO 2023/24


 Onte 7 de marzo de 2023 publicouse no Boletín Oficial da Provincia da Coruña a convocatoria das bolsas municipais de comedor para o curso 2023-2024.


Prazo de presentación: do 13 de marzo ao 12 de abril, ambos incluídos.


Toda a información da convocatoria pódese consultar:

- na web municipal de servizos sociais

https://www.coruna.gal/servizossociais/gl/detalle-contido/bolsas-comedor-para-o-curso-escolar-2023-24/suceso/1453831862550?argIdioma=gl


- na sede electrónica municipal

https://sede.coruna.gal/sede/gl/tramites-e-servizos-electronicos/guia-de-procedementos-e-servizos/detalle-de-procedementos/bolsas-comedor/contenido/1453739229256?argIdioma=gl


- no teléfono 010 de información cidadán


NOTA: Entre outros requisitos para acceder á bolsa, a/o alumna/o solicitante deberá ter un DNI, NIE ou número de identificación fiscal válido.