03 xuño, 2020

RECOGIDA MATERIAL ACTIVIDADES

🌟🌟DÍA DE RECOGIDA DEL MATERIAL DE ACTIVIDADES QUE TENÉIS EN EL COLEGIO🌟🌟 

¿CANDO?

O PRÓXIMO VENRES 5 DE XUÑO.

¿EN QUE HORARIO?

DE 11 A 13 HORAS

¿QUE NORMAS E PROTOCOLO DEBO SEGUIR? 

- É preciso realizar un AVISO PREVIO antes do xoves 4 de Xuño ás 14h, vía correo electrónico (comunicacion.anpaxanela@gmail.com) ou de 10 a 14h no teléfono: 620 42 64 37.
Indicarase o nome do/da alumno/a, o material a recoller e o nome da persoa que o vai recoller.
(Só poderán recoller o material os/as pais/nais do alumnado ou, de ser o caso, unha persoa autorizada polos mesmos (deberá traer autorización firmada), para evitar erros e/ou extravíos do material. )

 - Accederase ao centro pola porta do Mercado e deberase ir directamente á zona de almacenaxe do material.

-A atención será individualizada. Só se permitirá o acceso dunha persoa de cada vez.

 -A espera realizarase no exterior desta zona mantendo a distancia de seguridade e seguindo, sempre que sexa posible, as instrucións das autoridades sanitarias (mascarillas).
Moitas grazas.

 -----------------------
¿CUÁNDO?

EL PRÓXIMO VIERNES 5 DE JUNIO.

¿EN QUÉ HORARIO?

DE 11 A 13 HORAS

¿QUÉ NORMAS Y PROTOCOLO DEBO SEGUIR? 

- Es necesario hacer un AVISO PREVIO antes del jueves 4 de junio a las 14h, por correo electrónico (comunicacion.anpaxanela@gmail.com) o de 10 a 14h en el teléfono: 620 42 64 37. Se indicará el nombre del alumno, el material a recoger y el nombre de la persona que lo recogerá. (Solo los padres de los estudiantes o, si corresponde, una persona autorizada por ellos pueden recoger el material (deben traer una autorización firmada), para evitar errores y / o pérdida del material).

- Se accederá al centro a través de la puerta del Mercado y se debe ir directamente a la zona del almacén del material.

-La atención será individualizada. Solo se permitirá el acceso a una persona a la vez.

- La espera tendrá lugar fuera de esta zona, manteniendo una distancia segura y siguiendo, siempre que sea posible, las instrucciones de las autoridades sanitarias (mascarillas).
Muchas gracias.