PROCESO ELECTORAL XUNTA DIRECTIVATal como xa se cominicou en Asamblea de Socios, arrancase un proceso electoral para a elección da nova xunta directiva da ANPA Xanela, o procedemento a seguir será o seguinte:

01 de Outubro- 24 de Outubro (hasta as 16:30horas)
Presentación de candidaturas según modelo que se pode descargarr aquí: entregalo firmado no local da ANPA en horario habitual (Luns e Xoves de 16:30 a 18:00) ou enviar escaneado por correo electrónico o correo comunicacion.anpaxanela@gmail.com.
Preferiblemente presentalas antes do dia para poder ter listas as papeletas.

01de Outubro
Convocar asamblea extraordinaria de socios.

24 de Outubro 
- Aprobación número máximo de vocais da Xunta Directiva
- Aprobación procedemento electoral
- Elección de “voluntarios” para la mesa electoral e constitucion
- Votacions a xunta directiva
- Reconto inmediato. Resultados