Asamblea Extraordinaria de socios Xoves 24 de Outubro de 2019Convócase aos socios da ANPA Xanela á Asemblea Extraordinaria de socios, que terá lugar o xoves 24 de Outubro de 2019 no salón de actos do CEIP María Pita ás 16:45 horas en primeira convocatoria e 17:00 horas en segunda, ca seguinte orde do día:


- Información e cerre de contas
- Aprobación número máximo de vocais da Xunta Directiva
- Aprobación procedemento electoral
- Elección de “voluntarios” para la mesa electoral. 
- Votacions a xunta directiva
- Reconto inmediato. Resultados