Recollida BANCO DE LIBROS ANPA
O Vernes, 6 de setembro, de 12:30 a 14:00 no mesmo horario que se recollen os libros do colexio estaremos no local para:

  • Recoller os libros que se concederon en Xulloo es están pendentes de recollida.
  • Ainda temos alguns libros  no Banco de Libros. Se alguén os necesita pode solicitalos nos horarios indicados.