Asamblea Ordinaria de socios - ACTIVIDADES 2019-20


  • Xoves 12 de setembro as 16:30, teremos a reunión de actividades para aclarar todas as dudas que poidan surxir.
  • A partir do luns 16 de setembro as 16:30, empezamos coas inscripcions de actividades.