AVALIACIÓN INDIVIDUALIZADA DE 3º DE EDUCACIÓN PRIMARIAXa esta dispoñible na páxina do colexio a infomación sobre a