Becas para comedores escolares curso 2019/20


Hoxe 17 de abril de 2019, publícanse no BOP da Coruña as bases que rexen a nova
convocatoria do Programa de Bolsa comedor do Concello da Coruña para o curso 2019-
2020.

O prazo para solicitalas será do 22 de abril ao 6 de maio de 2019, ambos os días
incluídos.

Os formularios de solicitude específicos para esta convocatoria, poderanos obter nos
Rexistros Municipais, nos centros cívicos, na páxina web dos servizos sociais municipais
(www.coruna.es/serviciossociales), ou na páxina web da sede electrónica
(https://sede.coruna.gob.es/opensiac/action/tramites?method=enter#l242).

As bases e a información pódense obter na web municipal de servizos sociais
(www.coruna.es/serviciossociales), no teléfono 010 de información cidadá e nos centros
cívicos municipais.


Podedes consultar aqui as instrucións para solicitar as becas.