VOTA para un patio a cuberto no CEIP María Pita. Orzamentos Participativos_Concello de A Coruña.

Rexístrate aquí: https://smart.coruna.es/UISSO/registerUser.html?&argIdioma=gl&argSistema=A+Porta+Aberta&argURIDest=https://aportaaberta.coruna.es/users/auth/ssoncor/callback?reg=true&argCss=https://aportaaberta.coruna.es/assets/consul-sso-1.4-gl.css

E apoia a proposta de ANPA Xanela aquí:
https://aportaaberta.coruna.es/budgets/2/investments/1330

Esparamos os vosos votos e os de todos os vosos familiares e amigos.