Solicitude de autorización do uso de transporte escolar gratuito para o alumnado de E. Infantil e Primaria (curso 2018-19)


Xa se pode descargar na paxina do colexio a Solicitude de autorización do uso de transporte escolar gratuito para o alumnado de E. Infantil e Primaria (curso 2018-19), neste link:

Solicitude de autorización do uso de transporte escolar gratuito para o alumnado de E. Infantil e Primaria (curso 2018-19)