SOLICITUDE TRANSPORTE ESCOLAR CURSO 2017/2018


IMPORTANTE TRANSPORTE ESCOLAR CURSO 2017/2018


Recordade que o prazo de solicitude para que o alumnado do Centro poda facer uso do transporte durante o curso 2017-18 estará aberto entre o 18 e o 28 de abril, ambos inclusive. Non poderán admitirse novas solicitudes fóra deste prazo.

A non solicitude en tempo e forma implicará que o alumno/a non poderá utilizar o servizo no curso seguinte, aínda que se trate dun usuario lexítimo. As autorizacións excepcionais só teñen validez durante un curso.

Os impresos de solicitude poderán recollerse na conserxería, na secretaría do Centro e na páxina web do Centro (Impreso Solicitude)

As listaxes de alumnado admitido no servizo de transporte publicaranse antes do comezo das clases en setembro.