Publicación das listas provisionais de admitidos e non admitidos para o curso 2017-18
Xa estan disponibles as lista provisionais de admitidos na paxina do Colexio 

LISTAS PROVISIONAIS DE ADMITIDOS E NON ADMITIDOS PARA O CURSO 2017-18


PRAZO DE RECLAMACIÓNS ÁS LISTAS PROVISIONAIS: 5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación (ata o 2 de maio inclusive) ante o Consello Escolar do Centro (artigo 30.3 da orde do 12 de marzo de 2013, DOG do 15 de marzo)