Novidades da semana

Esta semana:
 1. TRANSPORTE ESCOLAR O prazo de reclamación a estas listas provisionais será ata o día 7 de setembro inclusive na Secretaría do Centro en horario de 10 a 12.O día 8 de setembro publicaránse as listas definitivas. Ver listas provisionais
 2. RECOLLIDA DE HISTORIAIS ACADÉMICOS DO ALUMNADO QUE CURSOU 6º DE PRIMARIA NO CURSO 2015-16 Poderán recollelos na conserxaría do colexio a partir do luns, día 5 de setembro os pais/nais/titores/as legais do alumnado; e no caso de non poder facelo, autorizarán a outra persoa por escrito.
 3. ENTREGA DE CHEQUES DE MATERIAL ESCOLAR DE 3º, 4º, 5º e 6º de Primaria. Os días 6 e 7 de setembro, de 10 a 12
 4. RECOLLIDA DE LIBROS DE TEXTO Os libros de texto recolleránse o día 8 de setembro de 12 a 13 horas nas seguintes aulas do 2º andar. (Se algunha familia non puidese recollelos nese horario. O primeiro día de clase, entregaránse ao alumno/a xunto co xustificante da entrega, que deberán devolver asinada ao titor/a para poder fotocopiala e devolverlles posteriormente o orixinal) :  
  • Libros de 3º de Primaria: aula 21
  • Libros de 4º de Primaria: aula 30
  • Libros de 5º de Primaria: aula 25.
  • Libros de 6º de Primaria: aula 22
 5. DATAS PARA REUNIÓNS DOS TITORES/AS CON PAIS/NAIS/TITORES LEGAIS 
  • Día 5 de setembro: - 4ºE.I.- (3 anos) – 12:00 h
  • Día 8 de setembro: - 5º E.I.- 4 anos –- (12:30h.);  6º E.I.- 5 anos – (12:30h.)