Libros 3º Primaria

IMPORTANTE:

Hay novos libros de 3º de E. Primaria por estar descatalogados os que estaban no listado de libros de xuño. 

Concretamente están descatalogados os libros de Coñecemento do Medio, que pasará a ser dous libros xa que esta materia, según a LOMCE, ahora son dúas, C. Sociais e C. Naturais, e de Inglés (Class Book)

Os novos libros son:
  • Sociais 3º. Ed: Vicens Vives. ISBN: 978-84-682-3789-3
  • 3º EP Ciencias da Natureza integrado CELME – 14. ISBN: 9788498544275
  • Inglés: Big Surprise 3º class book ISBN: 9780194516389 
Ver web do colexio