Fondo Solidario de Libros

Información que figura na web do colexio:


Publicouse a lista do alumnado NON ADMITIDO no fondo solidario. Ver

Todas as demáis solicitudes están admitidas.

O día 8 de xullo publicarase o listado do alumnado, no que constarán os libros adxudicados a cada un. 

PRAZO DE RECLAMACIÓN PARA OS NON ADMITIDOS Os días 5 e 6 de xullo de 10 a 12.

Ver web do colexio