Scratch Day

Para nenos e nenas de 10 a 14 anos.
 
O “Scratch Day”, que terá lugar na Facultade de Informática da Coruña. Campus Elviña, ten como obxectivos xerais:
  • Eliminar mitos en relación á programación informática.
  • Introducir aos asistentes de forma lúdica e divertida no mundo da programación.
  • Coñecer a contorna de programación Scratch.
  • Aprender a desenvolver videoxogos coa ferramenta Scratch.
  • Concienciar da potencia da programación como medio de expresión das ideas propias e como medio de emprendemiento.
  • Descubrir as posibilidades que poden ofrecer as TIC, especialmente en idades temperás e contribuír, así, a reducir a fenda dixital.
Data: sábado, 7 de maio de 2016

Lugar: Facultade de Informática da Coruña. Campus Elviña

Axenda:
  • 9.30 a 10.00 - Benvida
  • 10.00 a 10.30 - Presentación e demostracións
  • 10.30 a 13.30 - Taller de programación con Scratch (2 talleres en paralelo.Nivel inic. e nivel avanz.)
  • 13.30 a 14.00 - Presentación de proxectos
  Información e inscrición
 
Hai algún requisito para asistir al evento?

Os rapaces deberán ter entre 10 e 14 anos e virán acompañados dun adulto. Durante o evento sacaranse fotos. Será imprescindible que cada rapaz acuda cunha autorización para o uso da imaxe de menores. A autorización pódese descargar dende o seguinte enlace
Precísanse coñecementos previos de programación ou Scratch?

Non. Haberá 2 tipos de talleres, de iniciación e para nivel avanzado en función da experiencia previa con Scratch

É preciso traer algo?

Sí, debes traer o teu portátil (non serven tablets ou smartphones).

Véñense de habilitar un cupo de inscricións para persoas que poidan acudir sen portátil, onde haberá ordenadores dispoñibles.

Onde podo poñerme en contacto coa organización no caso de ter algunha pregunta?

Por correo (eventos@cpetig.org) ou no teléfono 630.778.003