Publicación das listas provisionais de admitidos e non admitidos para o curso 2016-17


PRAZO DE RECLAMACIÓNS ÁS LISTAS PROVISIONAIS: 5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación (ata o 28 de abril inclusive) ante o Consello Escolar do Centro

-Educación Primaria:

-Educación Infantil: