Programa Bolsas de comedor do Concello da Coruña

Onte, 7 de setembro, publicánronse as listas definitivas de solicitudes admitidas e desestimadas da convocatoria pública correspondente ao programa de "Comedores escolares" curso 2015-2016.

Débese formalizar a alta no programa nos centros cívicos municipais correspondentes por domicilio, respectando o comezo dos comedores escolares establecido pola Xunta de Galicia, que no caso de Educación Infantil e Primaria é día 10 de setembro.

As reclamación a estas listas faráse a través dos Rexistros municipais (preferentemente).

A lista poderase consultar tamén na web municipal de servizos sociais. Ver máis