Resultado da lectura pública dos votos da subvención comedor

Este martes ás 17:15 horas levouse a cabo a lectura pública dos votos para decidir o destino da subvención de comedor no salón de actos do colexio.
O resultado foi o seguinte:
  • Votos emitidos: 46
  • Votos para a opción "Repartir a subvención entre os usuarios do servizo que cumpran as condicións para iso": 9
  • Votos para a opción "Destinar a subvención ao mantemento das instalacións empregadas para dito servizo e/ou reposición ou compra de material para o mesmo": 35
  • Votos nulos: 2 (non eran usuarios do servizo durante o curso 2013-14)
Por todo isto, a decisión da asociación é destinar a subvención ao mantemento das instalacións empregadas para dito servizo e/ou reposición ou compra de material para o mesmo.

Iremos informando das xestións que se vaian realizando para facer realidade a decisión acordada.