Avaliación individualizada dos alumnos e alumnas de 3º de PrimariaHoxe sae publicado no DOG a resolución da Consellería de Cultura, Eduacación e Ordenación Universitaria pola que se dictan instruccións para o desenvolvemento da avaliación individualizada dos alumnos e alumnas de 3º de Educación Primaria.

As datas para a realización das probas, serán os días 27 e 28 de maio de 2015.

Tamén os deixamos o enlace que hai na paxina da Consellería con información sobre dita avaliación.

No enlace http://www.mecd.gob.es/inee/Evaluacion_tercero_Primaria.html poden consultarse modelos de probas para terceiro de educación primaria elaboradas coa colaboración do MECD e as Comunidades Autónomas.