Becas comedor. Concello da CoruñaÉ obxecto desta convocatoria a regulación da concesión de bolsas de comedor para o curso 2015-2016 destinadas a familias do Concello da Coruña en desvantaxe social e con menor poder adquisitivo, que serán incompatibles con calquera outra axuda doutras institucións públicas ou privadas que puidese percibirse coa mesma finalidade.

Dirixido a: unidades familiares de convivencia con menores de idade a cargo escolarizados en centros de ensino do termo municipal da Coruña sostidos con fondos públicos que conten con servizo de comedor.

O prazo de presentación será de 15 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación destas Bases no Boletín Oficial da Provincia de A Coruña.


Máis información: