Convivencia: Petición ás familias relacionada coas saída dos nenos ás 14:00 horas