Reunión Comedor
O próximo xoves 6 de novembro de 2014 ás 16:15 horas, no comedor do colexio, celebrarase a primeira reunión periódica de comedor, como se acordou de facer, para valorar e ver como vai o servizo. Acudirá tamén o persoal que están normalmente cos nosos fillos no comedor (coordinadora, monitores e resto de persoal).
Atentamente,
A Directiva da ANPA Xanela