Campaña de esquí - 2015


CAMPAÑA DE ESQUÍ - 2015
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA


Ver información e ficha de inscrición

Campaña de inverno para rapaces e rapazas nados nos anos 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, residentes en calquera municipio da provincia.


Os participantes gozarán dunha fin de semana na estación de Manzaneda ademais dos cursiños de esquí.

Ao municipio da Coruña correspóndelle a 3ª quenda do 13/02/2015 ó 15/02/2015

Inscrición:
Nos concellos respectivos

Información:
Gabinete de Deportes da Deputación da Coruña
Telf.: 981 080 327 - Correo e.: gabinete.deportes@dicoruna.es
www.dicoruna.es/deportes/actividades

INSCRICIÓNS:
No teu concello con data límite o 19 de decembro de 2014
(Os concellos adiantaranlle a Deputación, unha vez feito o sorteo, a listaxe dos nenos e nenas, tanto por rexistro de entrada como no correo e.: gabinete.deportes@dicoruna.es, con data límite o 30 decembro de 2014)

INFORMACIÓN XERAL

LUGAR: A Pobra de Trives (Ourense)
ALOXAMENTOS: Estación Invernal de Manzaneda.
DURACIÓN: unha fin de semana, entrada o venres antes da cea, saída domingo despois da comida.

COTA DE INSCRICIÓN: No transcurso da inscrición será facilitado pola Deputación un número de conta onde se aboará a cota de 60 €, facendo constar o nome do neno, concello e CAMPAÑA DE ESQUÍ
2015.
INCLÚE: Transporte, estadía e manutención en hotel na estación invernal de Manzaneda, monitores, clases de esquí, seguros, alugamento de material incluído o casco, remontes mecánicos e todo o gasto que ocasionen as actividades e cursos programados.

DOCUMENTACIÓN QUE SE ENTREGARÁ
DOCUMENTACIÓN:
para a formalización da inscrición debes entregar no teu concello:
1.- Ficha de inscrición debidamente cuberta e asinada polos pais ou titor/a do/a solicitante
2.- Unha foto tipo carné
3.- Fotocopia da tarxeta sanitaria
4.- Carné de identidade ou fotocopia do libro de familia.
5.- Copia de aboamento da cota de inscrición. (Cando a praza estea confirmada e no número de conta dado pola Deputación e publicado na súa web)
6.- No caso de que o neno/a tivese tratamento ou doenza que teña que ser tido en conta, axuntarase
certificado médico asinado por facultativo. De igual xeito no caso de medicación específica ou alerxia alimentaria ou doutro tipo.

EQUIPO RECOMENDADO- Guantes.
- Gorro.
- Gafas de esquí e de sol.
- Anorak térmico.
- Pantalón impermeable ou similar.
- Pixama, roupa interior.
- Roupa de rúa (pantalóns, zapatos, suadoiros).
- Equipamento deportivo (camisetas, pantalóns,
calcetíns, chanchetas para ducha, chándal e zapatillas
de deportes).
- Toallas de baño.
- Útiles de aseo (xampú, peite, pasta de dentes e cepillo, desodorizante).
- Crema protectora do sol, factor 15 mínimo.
- Chuvasqueiro.
- Mochila pequena.
- Bañador, toalla, gorro e gafas para piscina.

IMPORTANTE:

O material propio da actividade deportiva, entregaráselle a cada participante durante a celebración
da Campaña de Esquí.