Renovación para o curso 2014-15APERTURA PRAZO DE INSCRICIÓN PARA O CURSO 2014/15:

  • RENOVACIÓN DA COTA DE SOCIOS
  • INSCRICIÓN NOS SERVIZOS DE COMEDOR E MADRUGADORES

É importante indicar que non se admitiran as inscricións para estes servizos de aqueles socios que non estean ao día no pago das actividades e servizos xestionados pola ANPA, polo que agradeceríamos a todas aquelas persoas que estean neste caso pasen coa maior brevidade posible polo local do ANPA para regularizar a súa situación.

Máis información