Becas comedor curso 2013-14. Concello da Coruña

No documento adxunto atópase a lista provisional de becas para comedores escolares. Pódese consultar tanto as becas admitidas como as non admitidas e as pendentes de subsanar documentación.

O prazo de subsanación é dende o día 24 de xullo ata o día 5 de agosto, ámbolos dous incluídos.