Publicación no BOP das bases reguladoras da concesión de becas de comedor para o curso 2013-2014

·       Convocatoria de becas de comedor para el curso 2013-2014 para as familias do Concello da Coruña que teñan menores de idade ao seu cargo escolarizados en centros públicos ou concertados do concello que conten con servizo de comedor e estean matriculados ou teñan reserva de praza en 2º ciclo de educación infantil, ensinanzas obrigatorias (primaria e secundaria) e bacharelato e ciclos de grado medio de formación profesional.
·       As becas están destinadas a familias en desventaxa social e con menor poder adquisitivo e serán incompatibles con calquera outra axuda para a mesma finalidade de outras institucións públicas ou privadas.
·       As becas concederanse só na modalidade de fixos mensuais.
·       O prazo de presentación é de 15 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación de estas bases en el Boletín Oficial de la Provincia. Publícase hoxe,martes 9 de abril.
·       O modelo de solicitude e os anexos serán facilitados nos Rexistros Municipais sitos n a Praza de María Pita, 1 e Fórum metropolitano (c/ Río de Monelos s/n), Centro Ágora (c/ Ágora, s/n). Nos Centros Cívicos Municipais informarase sobre estas becas.
Máis información no seguinte enlace: Becas comedor - BOP do martes 9 de abril de 2013