Infórmannos dende a Federación Provincial de ANPAs que en reunión co Servizo Municipal de Educación, acordouse que os Programas de Ocio Educativo (POE) e Deporte no Centro, esténdanse  ata o 14 de xuño, sempre que a ANPA así o desexe, todo elo en resposta á necesidade cada vez maior, de conciliación da vida laboral e familiar.
En consecuencia, as cotas do POE para este período son as mesmas que as do trimestre anterior, é dicir:
·         5 días de POE: 30 €/trimestre
·         4 días de POE: 25 €/trimestre
·         3 días de POE: 20 €/trimestre
·         2 días de POE: 15 €/trimestre
·         1 día de POE: 10 €/trimestre
 Estas cotas serán as mesmas, independentemente de que a data de finalización do POE sexa o 31 de maio ou o 14 de xuño.
Nesta ANPA solicitarase que ambos programas rematen o venres 14 de xuño.