Asemblea extraordinaria dos socios da ANPA Xanela
O próximo xoves 18 de abril de 2013, convócase unha Asemblea extraordinaria de socios da asociación de pais e nais ANPA Xanela do CEIP María Pita, que se celebrará no Salón de Actos do colexio, sendo ás 17:00h en primeira convocatoria e ás 17:30h en segunda convocatoria, ca seguinte orde do día:

  • Presentación das diferentes ofertas para o servizo de comedor e posterior votación para a elección da empresa adxudicataria (só se admitirá un voto por nº de socio).

Dada a importancia e o carácter do tema a tratar, prégase a asistencia de todos os socios, os cales deberán de vir acompañados do carne identificativo de socio.