Reserva de praza no instituto para alumnado de 6º Primaria

  • O Ceip María Pita está adscrito ao IES Ramón Otero Pedraio, donde o alumnado poderá cursar Educación Secundaria se o desexa. O prazo de solicitude da reserva de praza será do 18 ao 22 de marzo (o impreso daráselles no colexio), e non poderá presentar a solicitude en ningún outro Centro ou perderá o dereito de prioridade.
  • No caso de querer cursar Educación Secundaria nun Centro distindo do IES Ramón Otero Pedraio, presentará a solicitude de admisión do 5 ao 17 de abril no instituto da súa elección.

  • Prazo de formalización de matricula en ESO: Do 25 de xuño ao 10 de xullo.