Admisión do alumnado para o curso 2013-2014

O venres publicouse no DOG a orde pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

Admisión do alumnado curso 2013-2014

Páxina web do CEIP María Pita